Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica
Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email: momentum@eunet.rs


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
familije proizvoda

elektromotorni pogoni
Sinus PENTA, Box, Cabinet
Sinus N
Sinus M
Sinus K LIFT
ASAC0 / ASAC1
ASAB
ASAMV
DCREG2 / DCREG4
Dodatna oprema

Invertek Drives


automatizacija mašina
All-in-one
XLe
XLt
XL6
XL10
RX 371
QX

procesna automatizacija
izolovane barijere
zener barijere
signal kondicioneri
HART interface rešenja
fieldbus infrastruktura
remote I/O
merenje nvoa i pritiska
HMI vizuelizacija
ostali proizvodi

brendovi
Pepperl+Fuchs
Santerno
Horner APG

Elektromotorni pogoni
logo

Momentum d.o.o. može da ponudi kompletan pogonski sistem, bilo da se radi o regulisanom ili neregu-lisanom pogonskom sistemu- fiksne brzine, i to:
 • orman za pogonski sistem sa svom potrebnom opremom unutar njega,
 • kablove za vezu ormana na mrežu, kao i vezu ormana sa elektromotorom,
 • elektromotor-reduktor,
 • elektromotor.

Regulisani elektromotorni pogoni
penta
Proizvodni program kompanije Santerno www.santerno.com sadrži:
 • frekventne regulatore, V/f, vektorske u otvorenoj petlji, vektorske u zatvorenoj petlji kao i one za specijalne aplikacije (npr.liftove), nominalnih snaga do 2.000kW, nominalnih napona do 690Vac, stepena mehaničke zaštite IP20, IP54, sa pratećim elementima (prigušnice, filteri, komunikaci- oni moduli) i softverom, više o ovome...
 • jednosmerne regulatore, digitalne, dvokvadrantne i četvorokvadrantne, nominalne struje do 4500A i nominalnog napona do 690V, sa pratećim elementima (prigušnice, filteri, komunikacioni moduli) i softverom. više o ovome...

Elektromotorni pogoni fiksne brzine
ASAB
Proizvodni program elektromotrnih pogona fiksne brzine kompanije Santerno www.santerno.com  sadrži:
 • elektronske softstartere za srednji napon do 15.000Vac, nominalne struje 200A do 600A, stepe- na mehaničke zaštite IP54, više o ovome...
 • elektronske softstartere za niski napon, digitalne, sa mogućnošću rada konstantno iz mreže, sa baypass kontaktorom ili unutar trougla, nominalnih struja do 1600A, nominalnog napona do 690V, sa pratećim elementima (osigurači, komunikacioni moduli) i softverom. više o ovome...

Elektromotori
motor
Proizvodni program asinhronih elektromotora za aplikacije u regulisanim elektromotornim pogonima:
 • standardan cilidričan oblik kućišta sa opcijama inkrementalnog enkodera i/ili prinudne ventilacije i kočnice,
 • kvadratno kućište smanjene osne visine, prilagođeno aplikacijama gde je potrebno zameniti jednosmerni motor,
 • proizvodni program elektromotora jednosmerne struje za još uvek aktulene aplikacije sa DC regulatorima.
više o ovome...


Frekventni regulatori Invertek DrivesFrekventni regulatori IP20, IP55, IP66 britanskog proizvođača Invertek Drives nude dobar odnos cena i performansi.

više o ovome...


Automatizacija mašina i proizvodnih linija
logo

Proizvodni program All-In-One  OCS-Operater Control Station uređaja koji imaju kombinovanu funkciju kontrolera i operatorskih panela, irskog proizvođača Horner APG www.horner-apg.com

topologija

U ponudi se nalaze uređaji sa grafičkim displejom 128x64 pixela, touch paneli 3.5", 5.7" TFT itd. do 15" TFT sa mnoštvom dodatnih mogućnosti u pogledu proširenja hardvera, ulazno izlaznim modulima, povezivanja u komunikacione sisteme, logovanja na mikromemorijske kartice itd. više o ovome...


Procesna automatizacija

logo

Osnova  ponude Process Automation jesu komponente interface tehnologije u zonama opasnosti od eksplozije, ali i izvan zona, i to u: raf    gas    hem    elektr
Proizvodni program procesne automatizacije renomirane nemačke firme Pepperl+Fuchs, www.pepperl-fuchs.com, sadrži:
 • diskretne Ex barijere, pojačavači, pretvarači frekvencnije, moduli za kontrolu solenoida, analogne Ex barijere, napajanja transmitera, ripiteri, konvertori struje, napona, temperature, drajveri I/P pozicionera, uređaji za monitoring i detekcije brzine, zener barijer, više o ovome...
 • zaštite od prenapona i urada groma, više o ovome...
 • HART interface rešenja, više o ovome...
 • interface tehnologija izvan zona gde su razne vrste signal kondicionera i pretvarača, i to: digitalni NAMUR pojačavači, nivo releji, pretvarači frekvencije, detektori podbrzine/nadbrzine, konvertori frekvencije sa detekcjiom smera i sinhronizacije, napajanje transmitera, ripiteri, univerzalni signal pretvarači i dr. više o ovome...
 • Remote I/O sistemi za zonu2, zonu1 PROFIBUS DP, Modbus, Ethernet, Fondation Fieldbus, sa HART podrškom, FieldConnex tehnologija, rešenje za Profibus PA Foundation Fieldbus-om uključujući naprednu dijagnostiku. više o ovome...
 • Field uređaji, detekcija i kontinualno merenje nivoa, vibracioni, konduktivni, magnetni, mikrotalasni, ultrazvučni, hidrostatčki, kao i jedinstven uređaj širom sveta- transmiter korozije. više o ovome...
 • HMI uređaji, operatorski paneli, industrijske PC radne stanice, monitori, tastature i druge periferije za zone opasnosti od eksplozije. više o ovome...
 • Kutije ormani Exe, Exd, za smeštanje opreme za energetiku, upravljanje i automatiku, više o ovome...Pogledajte kratak dokument o ponudi Momentum d.o.o. ...


logo

Santerno je jedna od vodećih kompanija na polju energetske elektronike i regulisanih elektromotornih pogona. Kao potvrda ovoj činjenici stoji da u Evropi figuriše veoma veliki broj proizvođača uređaja za regulaciju elektromotornih pogona, ali kada se razgovara o snagama koje prevazilaze 1MW ili čak 2 MW broj proizvođača se dramatično smanjuje na svega nekoliko, između kojih se nalazi i Santerno.

više o ovome...


logo

Više od šezdeset godina Pepperl+Fuchs neprekidno donosi nove podsticaje svetu automatizacije. Mi postavljamo standarde u kvalitetu i inovativnoj tehnologiji. Razvijamo, proizvodimo i distribuiramo elektronske senzore i interfejs module na globalnom
nivou. Koristeći prisustvo širom sveta, našu visoku fleksibilnost u proizvodnji i orijentisanost ka kupcu, u stanju smo da ponudimo kompletna i individualizovana rešenja, baš tamo gde smo vam potrebni. Mi znamo o čemu pričamo - Pepperl+Fuchs je uspostavio veliku reputaciju obezbeđujući najveću ponudu industrijske senzorike u svetu za široka područja primena.

više o ovome...

logo


Horner je razvio jedinstveni koncept ALL-in-One, kombinujući kontroler, operaterski inerfejs, ulaze i izlaze i umrežavanje u kompaktan proizvod OCS (Operater Control Station). Time je obezbedio bolje rešenje za OEM proizvođače, integratore, ali i krajnje korisnike. Razlozi su jednostavnost upotrebe, ušteda i fleksibilnost. OCS koncept primenljiv je u različitim industrijskim upravljačkim topologijama, aplikacijama i industrijama.

više o ovome...


Frekventni regulatori IP20, IP55, IP66 britanskog proizvođača Invertek Drives nude dobar odnos cena i performansi.

o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: momentum@eunet.rs 
© Momentum d.o.o. 2012